مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
گچبری سقف
گچبری سقف اجرا مهدی ندایی
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد10 x 24 x 10 cm سال خلق اثر1396
 گچبری سقف

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !