مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
مجسمه و قاب
قاب گچبری , مجسمه و گل
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد160 x 170 x 20 cm سال خلق اثر1389
مجسمه و قاب

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !