مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
قاب آینه
گچبری قاب آیه توسط کوروش و مهدی ندایی
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد160 x 170 x 15 cm سال خلق اثر1398
قاب آینه

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !