مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
دور چراغ
دورچراغ برش دستی , گچبری , توسط کوروش و مهدی ندایی
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد20 x 60 x 20 cm سال خلق اثر1389
دور چراغ

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !