مهدی ندایی

مهدی ندایی

مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
راه ارتباطی
ارتباط با ما
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد10 x 10 x 1 cm سال خلق اثر1380
راه ارتباطی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !