کوروش ندایی

کوروش ندایی

نقاشی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال, کلاژ عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
راه ارتباطی
راه ارتباطی
زمینه هنریطراحی تکنیک سطح اجرامقوا ابعاد10 x 50 x 45 cm سال خلق اثر1389
راه ارتباطی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !