زهره عاشری

زهره عاشری

نقاشی, طراحی, کلاژ عضویت از 1400
ایران, گیلان, رشت
دیوارکوب تذهیب
کار شده بر روی سفال
زمینه هنرینقاشی تکنیکاکریلیک, قلم مو سطح اجرا ابعاد30 x 30 x 1 cm سال خلق اثر1400
دیوارکوب تذهیب

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !