زهره عاشری

زهره عاشری

نقاشی, طراحی, کلاژ عضویت از 1400
ایران, گیلان, رشت
الهی گاهی نگاهی
کار کالیگرافی بروی سفال
زمینه هنرینقاشی تکنیکاکریلیک, قلم مو سطح اجراچوب ابعاد40 x 40 x 1 cm سال خلق اثر1400
الهی گاهی نگاهی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !