فاطمه فلاح

فاطمه فلاح

عکاسی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
حاج قاسم سلیمانی
سردار دلها
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراچوب ابعاد50 x 50 x 20 cm سال خلق اثر1400
حاج قاسم سلیمانی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !