اصغربهرامی

اصغربهرامی

عکاسی عضویت از 1400
ایران, البرز, کرج
جاده سبز
جنگل بی انتها
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجرا ابعاد30 x 40 x cm سال خلق اثر1396
جاده سبز

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !