اصغربهرامی

اصغربهرامی

عکاسی عضویت از 1400
ایران, البرز, کرج
کوه های اوج
کوه سرسبز
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجرا ابعاد30 x 40 x cm سال خلق اثر1397
کوه های اوج

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !