اصغربهرامی

اصغربهرامی

عکاسی عضویت از 1400
ایران, البرز, کرج
باباطاهر
مقبره بابا طاهر
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجرا ابعاد30 x 40 x cm سال خلق اثر1395
باباطاهر

نظرها

اصغربهرامی

بسیار زیبا