اصغربهرامی

اصغربهرامی

عکاسی عضویت از 1400
ایران, البرز, کرج
دریای خلیج فارس
لنج باری
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجرا ابعاد30 x 40 x cm سال خلق اثر1395
دریای خلیج فارس

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !