راضیه صادق پور

راضیه صادق پور

نقاشی عضویت از 1401
ایران, تهران, تهران
تابستان
جنگل
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجرا ابعاد30 x 40 x 1 cm سال خلق اثر1401
تابستان

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !