عارف شیرین زاده

عارف شیرین زاده

نقاشی, طراحی عضویت از 1401
ایران, مازندران, بابلسر
یوزپلنگ
سیاه و سفید
زمینه هنرینقاشی تکنیک گچ , کنته سطح اجرامقوا ابعاد cm سال خلق اثر1400
یوزپلنگ

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !