فریبا اعظمی

فریبا اعظمی

نقاشی, عکاسی, هنر دیجیتال عضویت از 1401
ایران, کرمان, کرمان
نور
تابش نور از بین بوته های سبز
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی روتوش نشده سطح اجرا ابعاد cm سال خلق اثر1401
نور

نظرها

شادی خاکباز

Bist