فریبا اعظمی

فریبا اعظمی

نقاشی, عکاسی, هنر دیجیتال عضویت از 1401
ایران, کرمان, کرمان
مترو
در سکوت و تنهایی در اوایل صبح مترو جای دنجیه
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجرا ابعاد cm سال خلق اثر1401
مترو

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !