حدیثه انصاریان

حدیثه انصاریان

عضویت از 1398
, ,
گل
سیاهقلم. هایپر,
زمینه هنریطراحی تکنیک قلم مو , سیاه قلم , کنته سطح اجرامقوا ابعاد60 x 60 x cm سال خلق اثر1399
گل

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !