حدیثه انصاریان

حدیثه انصاریان

عضویت از 1398
, ,
طراحی
اجراباقلمو وذغال وکنته وگرافیت
زمینه هنریطراحی تکنیک سیاه قلم , کنته سطح اجرامقوا ابعاد20 x 30 x cm سال خلق اثر1398
طراحی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !