حسن عسگری

حسن عسگری

کلاژ عضویت از 1401
ایران, قم, قم
ذبح اسماعیل
طلایه زمین با ساقه گندم
زمینه هنریکلاژ تکنیک تکه چسبانی , نوار چسبانی سطح اجراپارچه ابعاد80 x 60 x 1 cm سال خلق اثر1401
ذبح اسماعیل

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !