ایدین شاه محمدی

ایدین شاه محمدی

نقاشی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1402
ایران, آذربایجان شرقی, تبریز
رویای کودک
این طرح به سبک دیجیتال ارت طراحی شده تقدیم به کودکان کار و محروم میشود از زندگی شاد
زمینه هنریهنر دیجیتال تکنیک نقاشی دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد70 x 50 x cm سال خلق اثر1400
رویای کودک

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !