ایدین شاه محمدی

ایدین شاه محمدی

نقاشی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1402
ایران, آذربایجان شرقی, تبریز
طبیعت
ارامش در طبیعت هنر دیجیتالی از طبیعت برای آنان که دوستدار هنر نقاشی هستند
زمینه هنریهنر دیجیتال تکنیک نقاشی دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد70 x 50 x cm سال خلق اثر1400
طبیعت

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !