ایدین شاه محمدی

ایدین شاه محمدی

نقاشی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1402
ایران, آذربایجان شرقی, تبریز
زمینه هنری تکنیک سطح اجرا ابعاد سال خلق اثر

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !