مهدی ندایی

مهدی ندایی

نقاشی, مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از 1402
ایران, تهران, بهارستان
مجسمه دست ساز بتنی هرکول
محسمه هرکول , متریال بتن
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک بتن سطح اجراسنگ ابعاد200 x 200 x 50 cm سال خلق اثر1392
مجسمه دست ساز بتنی هرکول

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !