همایون یکتا

همایون یکتا

عضویت از 1398
, ,
کرسی
طراحی سه بعدی تلفیق خط با اشکال هندسی
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک سطح اجرامقوا ابعاد30 x 23 x cm سال خلق اثر1388
کرسی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !