دانیال فریادی

دانیال فریادی

عضویت از 1398
, ,
طبیعت بی جان
ترکیب رنگها در پس زمينه
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن سطح اجرابوم نقاشی کتان ابعاد100 x 50 x 3 cm سال خلق اثر1395
طبیعت بی جان

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !