دانیال فریادی

دانیال فریادی

عضویت از 1398
, ,
فروغ ولی تنها
پوتره فروغ فرخزاد
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجرابوم نقاشی کتان ابعاد70 x 45 x 3 cm سال خلق اثر1388
فروغ ولی تنها

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !