دانیال فریادی

دانیال فریادی

عضویت از 1398
, ,
نقاب بر چهره
نقاشی فقط با کارتک
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجرابوم نقاشی کتان ابعاد70 x 40 x 3 cm سال خلق اثر1383
نقاب بر چهره

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !