دانیال فریادی

دانیال فریادی

عضویت از 1398
, ,
نگاه
نگاه در قالب رویا عشق
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن سطح اجرابوم نقاشی کتان ابعاد60 x 40 x 3 cm سال خلق اثر1383
نگاه

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !