دانیال فریادی

دانیال فریادی

عضویت از 1398
, ,
کرونا
ترس از کرونا
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجرابوم نقاشی کتان ابعاد40 x 60 x 3 cm سال خلق اثر1398
کرونا

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !