دانیال فریادی

دانیال فریادی

عضویت از 1398
, ,
سایه ها
ابهام در نگاه
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن سطح اجرابوم نقاشی کتان ابعاد100 x 50 x 3 cm سال خلق اثر1397
سایه ها

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !