دانیال فریادی

دانیال فریادی

عضویت از 1398
, ,
عشاق
سبک اکسپرسیونیسم کار فقط با کارتک
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجرابوم نقاشی کتان ابعاد100 x 50 x 3 cm سال خلق اثر1383
عشاق

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !