مینا تدینی

مینا تدینی

عضویت از 1398
, ,
اسب و روح
نقاشی
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد100 x 120 x 2 cm سال خلق اثر1388
اسب و روح

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !