مهسا توانگر

مهسا توانگر

عکاسی, طراحی عضویت از 1399
ایران, اصفهان, اصفهان
کودک
سیاه قلم
زمینه هنریطراحی تکنیک کنته سطح اجرامقوا ابعاد20 x 35 x cm سال خلق اثر1398
کودک

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !