مهسا توانگر

مهسا توانگر

عکاسی, طراحی عضویت از 1399
ایران, اصفهان, اصفهان
طراوت شبنم
عکاسی ماکرو با دوربین canon powershot SX 100
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی روتوش نشده سطح اجرا ابعاد cm سال خلق اثر1398
طراوت شبنم

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !