زهرامومنی

زهرامومنی

عضویت از 1399
, ,
صدای خش خش از کجا میآید
این عکس توسط زهرامومنی دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه الزهرا از رفتگری که سیب گاز زده اش را تعارف عکاس کرد گرفته شده.رفتگر از دور از نظر ویژگی‌های فیزیولوژیک دچار کوتولگی بود ولی از نزدیک با چشمانی زیبا و قلبی مهربان روبرو میشوید.
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد70 x 100 x 1 cm سال خلق اثر1397
صدای خش خش از کجا میآید

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !