زهرامومنی

زهرامومنی

عضویت از 1399
, ,
ماشین یا اساب بازی زرد
این عکس توسط زهرامومنی در یک روز برفی از کوچه های زیبا ده ونک گرفته شده.و هر بار با دیدن این عکس از او سوال میشود متناژ است یا خیر .
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد70 x 100 x 1 cm سال خلق اثر1397
ماشین یا اساب بازی زرد

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !