زهرامومنی

زهرامومنی

عضویت از 1399
, ,
ویو بالکن دانشجویان خوابگاه الزهرا
این اثر توسط زهرامومنی هنگام غروب در خوابگاه گرفته شده رقص رنگ ها در عکس چشم نواز است و ادیتی و مونتاژی برای ایجاد ابر و نور به کار گرفته نشده
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد70 x 100 x 1 cm سال خلق اثر1397
ویو بالکن دانشجویان خوابگاه الزهرا

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !