زهرامومنی

زهرامومنی

عضویت از 1399
, ,
ننه جون
این عکس توسط زهرامومنی از مادربزرگ مهربانش گرفته شده تعارف کردن سیب کاملا تصادفی بوده
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراچوب ابعاد50 x 50 x 1 cm سال خلق اثر1395
ننه جون

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !