ستاره نظم آبادی

ستاره نظم آبادی

عضویت از 1399
, ,
سقف عمارت تابستانی باغ دولت آباد یزد
این اثر در شهر یزد و در عمارت تابستانی باغ دولت آباد وجود دارد
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجرا ابعاد10 x 10 x 10 cm سال خلق اثر1397
سقف عمارت تابستانی باغ دولت آباد یزد

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !