سیدعلی کریمی

سیدعلی کریمی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
مادرانه
یک تصویر از محبت مادرانه خلق و به نمایش گذاشته شده
زمینه هنریطراحی تکنیک سطح اجرادیوار ابعاد2 x 2 x 10 cm سال خلق اثر1397
مادرانه

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !