آذر عزیزی

آذر عزیزی

نقاشی, طراحی عضویت از ۱۳۹۹
ایران, ,

شعر

دوشنبه 10 شهريور 1399

در افقش روح وفا دیده ام
همهمه با شور صدا دیده ام
می نشینم به پای دلدادگی
این همه عاطفه کجا دیده ام
به زیر چتر مهربانی برو
مسیر عشق بی بلا دیده ام
روح بلند همدمم سایه سار
مثل شفیق بی جفا دیده ام
تیر نگاهش به دلم کرد خون
در دیده اش نور خدا دیده ام
لباس زیبای شعف در تنش
نور شفق در ردا دیده ام
نم نم باران کرم در رهش
در آینه ام فقط ترا دیده ام

شعر

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !