آذر عزیزی

آذر عزیزی

نقاشی, طراحی عضویت از ۱۳۹۹
ایران, ,
روح هستی عشق حقیقی است

معرفی هنرمند آذر عزیزی

به هنر و کارهای هنری علاقه ی زیادی دارم

چهار شنبه 21 دي 1362

کارشناسی روانشناسی از آزاد واحد اهواز , 1385

آذر عزیزی