آذر عزیزی

آذر عزیزی

نقاشی, طراحی عضویت از ۱۳۹۹
ایران, ,

شعر

دوشنبه 10 شهريور 1399

به یاد بارانش خاک میشوم
مثل رثای سوزناک میشوم
همره لحظه هایش مثل باد
با تو جسوری بی باک میشوم
فلقی دور ابرها با طلوع
مثل دلیری چالاک میشوم
هر نفسش شمیم است دلنواز
از تیرگی هایم پاک میشوم
چو مسخ رویایش در خواب او
نور چراغی تابناک میشوم

شعر

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !