سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
Character
Nice
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد10 x 30 x 1 cm سال خلق اثر1400
Character

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !