سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
AmirFruity collection
مقابله میوه ها با انسان اسراف کار و آلودگی زا.
زمینه هنرینقاشی تکنیک کنته , ماژیک , مداد , قلم نقره ای سطح اجراکاغذ ابعاد1 x 30 x 1 cm سال خلق اثر2022
 AmirFruity collection

نظرها