سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
شعر... زندگی است
Poem
زمینه هنریهنر دیجیتال تکنیک مونتاژ عکس سطح اجرا ابعاد10 x 30 x 1 in سال خلق اثر1400
شعر... زندگی است

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !