سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
Fantasy fights
Design action
زمینه هنرینقاشی تکنیک کنته , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد1 x 30 x 1 cm سال خلق اثر2020
Fantasy fights

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !