سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
Fruits vs unspare man
Character desiging
زمینه هنریهنر دیجیتال تکنیک نقاشی دیجیتال سطح اجرا ابعاد1 x 30 x 1 cm سال خلق اثر1400
Fruits vs unspare man

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !