سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
مکعب
Special
زمینه هنریهنر دیجیتال تکنیک سطح اجرا ابعاد1 x 30 x 1 cm سال خلق اثر1400
مکعب

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !